Regulamin sklepu

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem Zakładu przetwórstwa soku, sadu i sklepu online serwisu kosztylka.pl jest "Bogusz Systems Support" Agnieszka Kuligowska-Bogusz, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod adresem ul. Makolągwy 23L lokal 11, 02-811 Warszawa o nr NIP 5661366982, e-mail: info@kosztylka.pl

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż soków z doręczeniem na terenie Polaki.

Wszystkie ceny Produktów w Serwisie zawierają podatek VAT (5%) i obowiązują w chwili składania zamówienia.

Zamówień w Serwisie może dokonywać wyłącznie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”). Przez „Konsumenta” rozumie się – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient może składać Zamówienia przez 6 (sześć) dni w tygodniu od poniedziałku do soboty (w niedziele nieczynne) i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanego towaru z złożonym zamówieniem stosownie do przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 

2. ZASADY ZAMAWIANIA SOKÓW

Serwis kosztylka.pl prowadzi sprzedaż soków owocowych w kartonach typu BAGinBOX i butelkach zwanych dalej Produktem.

O pierwszeństwie realizacji decyduje m.in. kolejność zamówienia.

W przypadku wystąpienia istotnych okoliczności losowych niezależnych od serwisu kosztylka.pl, mających wpływ na opóźnienie czasowe realizacji zamówienia, serwis kosztylka.pl ż zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji oraz zobowiązuje się niezwłocznie o tym fakcie powiadomić klienta.

Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem, który znajduje się na stronie internetowej.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

 

3. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

Serwis kosztylka.pl przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:

stronę internetową www.kosztylka.pl

telefon komórkowy +48 660961360

e-mail: info@kosztylka.pl

Klient składa zamówienie wskazując Produkt, który zamierza nabyć, określając ilość oraz rodzaj danego Produktu, a następnie dodaje go do koszyka. Po wybraniu Produktu i określeniu jego ilości i rodzaju , Klient podaje dane kontaktowe osoby odbierającej przesyłkę a następnie wskazuje sposób odbioru oraz wybiera rodzaj płatności. Potwierdza chęć zawarcia umowy przyciskiem „Potwierdzam zakup”.

Po sprecyzowaniu przyszłego zamówienia serwis kosztylka.pl przesyła niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

W przypadku poniesienia przez serwis kosztylka.pl kosztów związanych z realizacją zamówienia (dostarczenie Produktu na adres wskazany przez Klienta), które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez Klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty wg. cennika dostaw. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z Klientem, serwis kosztylka.pl nie jest zobowiązana do ponownej próby realizacji zamówienia.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może skorzystać z prawa odstąpienia od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni po warunkiem dostarczenia nie otwartego produktu, oryginalnie zapakowany.

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest realizowane po pozytywnej autoryzacji płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.

Szczegółowy wykaz akceptowanych form płatności znajduje się w zakładce płatności.

Dostawy soków rozpoczyna się w najdalej następnego dnia roboczego od czasu złożenia zamówienia.

Gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem (pomimo podjęcia próby doręczenia) lub adres jest nieprawidłowy, lub odbiorca odmówi odbioru przesyłki, lub z powodu innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub wskazany przez niego odbiorca, przesyłka wróci do Nadawcy, ze skutkiem doręczenia przesyłki.

Serwis kosztylka.pl gwarantuje świeżość soków po warunkiem odpowiedniego przechowywania według informacji zamieszczonej na etykiecie Produktu.

Serwis kosztylka.pl jest zobowiązany do udzielania Klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi Produktami.

 

5. REKLAMACJE

Reklamacje należy kierować na adres serwisu sklepu info@kosztylka.pl.

Prawidłowa reklamacja powinna zawierać niezbędne dane, aby móc ją rozpatrzyć: dane imienne klienta, adres e-mail, numer zamówienia, opis przyczyny reklamacji.

Prawidłowo przesłana reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiedź na reklamację zostanie niezwłocznie wysłana klientowi na adres poczty elektronicznej, który został przez niego wskazany.

Reklamacje i zwroty opisane są szczegółowo w zakładce stopki serwisu kosztylka.pl po linkiem "Reklamacje i zwroty".

 

6. PŁATNOŚCI

Płatności za zamówienia złożone w naszym serwisie dokonasz poprzez

PayU 

Poprzez pobranie przy odbiorze

Za pomocą przelewu tradycyjnego na konto sprzedającego:

mBank SA

Agnieszka Kuligowska Bogusz

35 1140 2004 0000 3702 7822 0028

 

7. ZWROTY PŁATNOŚCI

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Bogusz Systems Support zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Dla zamówień w trakcie realizacji wiążącym jest regulamin opublikowany na stronie z dnia złożenia zamówienia.

Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Bogusz Systems Support nie wykorzystuje ich w żaden inny sposób.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego

Zawartość strony sklep.kosztelka.pl - treść, zdjęcia, realizacje, pomysły autorskie są zaprojektowane przez Bogusz Systems Support i są chronione prawami autorskimi. Mogą być wykorzystane w celach komercyjnych jedynie za pisemną zgodą właściciela. Wszelkie próby zapożyczenia, kopiowania i odsprzedaży zdjęć, pomysłów są zabronione.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl